Jump to content
Cover for Erityispedagogiikan perusteet
Isbn: 978-95-2451-675-4
Publisher: PS-kustannus
Category:
Education
Accessible since: March 2019

E-book

Erityispedagogiikan perusteet

Erityisopetuksen teoriaa ja erilaisen oppilaan kohtaamiseen soveltuvia toimintatapoja tarvitaan yhä enemmän myös yleisopetuksessa. Suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittama Erityispedagogiikan perusteet esittelee alan teoriaa ja tutkimusta sekä nykyisiä alalla vallitsevia käsityksiä. Kirjassa on keskitytty kuvaamaan erityisesti alan yleisiä käsitteitä, piirteitä ja periaatteita, joiden varassa lukija voi hahmottaa ja muodostaa kokonaiskuvan erityis-pedagogiikasta tieteenä.

Kirja on tarkoitettu erityispedagogiikan perusopetukseen sekä opettajien ja kasvattajien täydennyskoulutukseen. Sitä voidaan käyttää sekä johdantona aihepiiriin että aikaisemman tiedon päivitykseen ajan tasalle. Kirja tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille käytännön erityiskasvatuksesta kiinnostuneille.

Teos on 3., uudistettu painos WSOYpron aiemmin julkaisemasta samannimisestä kirjasta.


Log in to borrow

Information

Log in to borrow this title and view current loan status.
Read more here How to borrow

Supported platforms

PC/Mac

Tablet e-reader

Smartphone